Terug

V-Männer in Katwijk ?

In Mei 1940 werd Nederland totaal overrompeld door de Duitse inval. Slechts na vijf dagen moest men de ongelijke strijd opgeven. Meteen na de capitulatie kwam de geruchtenstroom op gang over in Nederland woonachtige Duitsers die een rol zouden hebben gespeeld in het doorspelen van informatie aan de bezetter. Aan de hand van deze info zouden de Duitsers op de hoogte zijn gebracht over zaken als de beweging van de Nederlandse troepen en de sterkte van onze verdedigingswerken.

Abwehr

Deze spionnen waren in dienst van de Abwehr, de Duitse inlichtingendienst, en werden V-Männer genoemd. De Abwehr, oorspronkelijk opgericht in 1866, werd sterk uitgebreid na de succesvolle rol die de dienst speelde tijdens de Frans – Duitse oorlog. Na de capitulatie van Duitsland op het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de dienst ontbonden, maar toen Duitsland in 1921 toestemming kreeg om weer een klein leger op te bouwen werd deze dienst al snel opnieuw opgericht. Men had als taak informatie te vergaren in binnen- en buitenland, op zowel industrieel als militair gebied.

‘Roberti’

Ook in Katwijk waren er hardnekkige geruchten over mensen die betrokken zouden zijn bij spionage praktijken van de Abwehr, één van hen van Robert Bröcker.  Bröcker werd geboren op 24 september 1909 als zoon van Bernard Bröcker en Olga Frieda Maria Klein. Het gezin Bröcker was woonachtig in Duisburg, in de Duitse deelstaat Noordrijn – Westfalen. Robert Bröcker was als jonge man naar Katwijk gekomen en was kapper van beroep. In de Katwijkse volksmond was hij beter bekend als ‘ Roberti de Duitse kapper ’.

Hij kreeg kennis aan Antonia Laurentia Cornelia Boon uit Noordwijk en trouwde met haar. Een woning aan de Varkevisserstraat werd betrokken en het stel kreeg samen drie kinderen. Naast zijn werk als kapper was hij ook actief bij de Luftschutz Warndienst Holland, de Duitse variant van de Luchtbescherming. De L.S.W. viel onder de Duitse Ordnungs Polizei en was de observatiedienst tegen luchtaanvallen. Inmiddels gingen de roddels dat hij dienstgenomen zou hebben bij de Gestapo. Hij reed in ieder geval rond in een luxe auto die niet in overeenstemming was met het loon dat een kapper in die tijd verdiende.

Ongeneeselijk ziek

De overlijdensadvertentie van Robert Bröcker.

De overlijdensadvertentie van Robert Bröcker. E. Wolthaus

Echter na een reis naar Duitsland kwam hij ziek terug, er was keeltering bij hem geconstateerd en hij werd voor behandeling opgenomen worden in het St. Elisabeth ziekenhuis in Leiden. Keeltering was een vorm van TBC waarbij het strottenhoofd en omgeving geïnfecteerd raakt en afsterft. Voorzien van het H.H. Sacramenten der Stervenden komt hij uiteindelijk op 31 augustus 1942 in het St. Elisabeth ziekenhuis te overlijden, hij is dan 32 jaar oud.

Het fascistische orgaan “ het Nationale dagblad voor het Nederlandsche volk ” maakt hier in de vorm van een overlijdensadvertentie, op 2 september 1942, melding van. Zijn begrafenis gaat in Katwijk niet onopgemerkt voorbij. Op donderdagmorgen 3 September om 10 uur vindt de uitvaartdienst voor Bröcker plaats in de parochiekerk van de H. J. de Dooper in Katwijk aan den Rijn. Zijn lichaam wordt echter niet bijgezet op het nabijgelegen RK kerkhof, maar wordt begraven op de Algemene begraafplaats in Katwijk aan Zee.

Een katholiek begraven in Katwijk aan Zee was in de die tijd hoogst ongebruikelijk en dus het gesprek van de dag. De teraardebestelling van Bröcker wordt bijgewoond door een grote delegatie van de NSB. Bij het laten zakken van de kist wordt er een luid Houzee gescandeerd over de begraafplaats aan de Zuidstraat .

Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn Heilige Geest Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven.

H.H. Sacramenten der Stervenden

De feiten

Wat de werkelijk rol van Robert Bröcker voor en tijdens de oorlog is geweest is niet duidelijk. De details zullen nooit openbaar worden. We mogen aannemen dat er in het kader van de Nederlandse kustverdediging en de aanwezigheid van vliegveld Valkenburg ook in Katwijk, zogenaamde V-Männer, actief zijn geweest bij het doorspelen van informatie naar Duitse inlichtingendiensten.

De registratie van het overlijden van Robert Bröcker als lid van de L.W.S. Bundesarchiv

De dagboekjes van Gerrit van Delft Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook