Terug

Widerstandsnest 61H

Baupunkt 183 – Gerät Freya

Binnen dit baupunkt, en een klein gedeelte van Baupunkt 184, bevond zich de radarstelling “Gerät Freya”. Deze naam is enigzins misleidend, omdat er binnen deze stelling geen Freya-radar geplaatst was, maar een Würzburg Riese radarsysteem. De stelling maakte deel uit van een Duits Kriegsmarine radarpunt met codenaam FELIX. Dit Baupunkt bevond zich aan het zuidelijke uiteinde van de Katwijkse boulevard. De Würzburg Riese was te bereiken via een weg die vanaf het tegenwoordige rijwielpad naar de radar toe liep.

Binnen de stelling waren 33 werken gebouwd waarvan 3 een dakdikte van meer als 2 meter hadden, en dus binnen de categorie St. vielen. Op het terrein dat Baupunkt 183 besloeg stond het radarsysteem, een 667 geschutsbunker, een 502 woonbunker, een 612 geschutsbunker, een observatiebunker (identiek aan die op het koepelduin), een 5-tal woonbunkers, een stal, een telefoonbunker, een grote barak, enkele aggregaatbunkers, een was-barak, een keuken bunker, een watertorentje, twee 2cm FLAK opstelplaatsen aan de noord- en zuidzijde, een verplegingsbunker en nog een aantal andere werkjes. Ook waren er een aantal MG-nesten aanwezig, welke verbonden waren met loopgraven die door de hele stelling liepen. Er was eveneens een tobrukje geplaatst in de zeereep. Rond de gehele stelling waren prikkeldraadversperringen te vinden.

Aan de duinrand bij het strand, op de hoek van de boulevard, stond een geschutsbunker van het type 667. Hier stond een 5cm antitank wapen in opgesteld. Deze was zo gericht dat hij een redelijk stuk van het strand besloeg. Deze sloot aan op de muur. De muur begon ter hoogte van paal 88. Bovenop het duin in het verlengde van de boulevard was een 7.5 cm antitankwapen geplaatst dat via een gecamoufleerde opstelplaats de boulevard kon bestrijken. Ook hadden ze de mogelijkheid het wapen naar een dichtbijzijnde bedding te verrollen zodat er rondom gevuurd kon worden. Deze opstelplaatsen en een nabijgelegen woonbunker lagen nabij een gang die naar de 667 op het strand liep.

100 meter zuidelijk van de 667 geschutsbunker lag een bunker van het type 612. Deze stond zuidwestelijk opgesteld en beschermde zo het strand richting de Wurzburg radaropstelling. Deze bunker zat niet direct aangesloten op het aanwezige gangenstelsel, maar met een stukje loopgraaf. De gangen verbonden verschillende werken met elkaar. Zo was er ook een woonbunker van het type 502 aangesloten op de hier aanwezige gangen via een stukje loopgraaf. Het enige werkje wat direct op de gangen aangesloten zat was een kleine uitkijkpost.

Tunnels

De onderaardse gangen van het complex zijn nogsteeds intact. In de loop der jaren zijn ze dicht gestoven met duinzand, waardoor het alleen mogelijk is om kruipend de tunnels te betreden.

Widerstandsnest 245a Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook