Terug

Widerstandsnest 59H

Op deze 2 Baupunkte bevond zich Batterie Katwijk-Neu. Dit was een batterij met 3 St. bunkers van het type 688 waarin 17 cm geschut had moeten komen. Dit is nooit gebeurd, omdat de bunkers nooit in gebruik zijn genomen. De bunkers stonden ver van de zee af in de achterste duinenrij. Ze hadden een wand en dakdikte van drie meter gewapend beton en hadden een schootsopening van 120 graden. Het waren de enige 688’s die in Nederland gebouwd zijn.

In de zeereep was een vuurleidingpost van het type M262 in aanbouw. Het was een kleine vuurleidingpost met 2 observatieniveaus. De bouw van de bunker is pas laat in de oorlog gestart. Hierdoor was het de bedoeling dat de vuurleiding tijdelijk zou gaan plaatsvinden vanuit een provisorische vuurleidingpost van het type 628. Deze bunker was officieel helemaal geen vuurleidingpost maar een woonbunker. Niet erg handig als vuurleidingpost dus. Hij lag vlakbij de geschutsbunkers, ver van het strand af, samen met nog een andere 628, die overigens wel als woonbunker in gebruik was. Er moest nog een dergelijke woonbunker gebouwd worden, maar toen de fundering gestort was werd de bouw gestaakt. Het baupunkt is vanaf april 1945 sterk vervallen geweest. Aan het strand stond een geschutsbunker van het type 612. Deze bunker had een 7.5 cm antitankwapen dat in Noordwestelijke richting kon vuren. In de zeereep bevonden zich nog wat kleine werkjes, met elkaar verbonden door middel van loopgraven. Hier betrof het een keuken, een bakkerij, 7 bergplaatsen, een waterbergplaats, een toiletvoorziening, 3 munitiebergplaatsen, 2 tobruks en 2 woonschuilplaatsen. Verder waren er schietbanen in de noordduinen aanwezig en 4 dummy luchtafweer beddingen.

Widerstandsnest 63HL Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook