Terug

4./A.R.16 (L)

Baupunkt 181a

Dit was een batterij die voor ondersteunend vuur moest zorgen. De batterij was gepland om gebouwd te worden in een kronkel van de rijn vlakbij Valkenburg, waar tegenwoordig de Torenvlietbrug is. Het ging hier om de 4e batterij van het 16e Artillerie Regiment, maar dit regiment is nooit werkelijk aanwezig geweest, net zo min als de batterij ooit gebruikt is.

Luchtfoto uit 1944 van de stelling met rechts de Oude Rijn en in het midden de Baustelle.

Luchtfoto uit 1944 van de stelling met rechts de Oude Rijn en in het midden de Baustelle. WUR

Hier zou krombaanvuur-geschut komen, wat geplaatst moest worden in geschutsbunkers van het type 669. Er zouden er volgens de oorspronkelijke planning 4 gebouwd moeten worden maar in april 1945 was er pas 1 af en een andere was nog maar in de beginfase van de bouw. De Duitsers hadden hier ook 2 munitieopslagplaatsen gepland. Deze waren van het type 134. Deze moesten gaan dienen voor opslag van de granaten voor de 669 geschutsbunkers, ook al waren deze bunkers bedoeld voor infanterie-munitie. In april 1945 was pas 1 van deze bunkers af. Deze is in 1978 gesloopt. De Duitsers hadden ook nog 4 woonbunkers gepland op deze locatie. Hier was gekozen voor de 668 woonbunker. Dit was een kleine bunker die er voor moest zorgen dat er niet teveel doden vielen bij een voltreffer.

Het slopen van de 668 aan de Krom in 1978.

Het slopen van de 668 aan de Krom in 1978. G. Russchenberg

Omdat de oorlogssituatie veranderde, werden er uiteindelijk in plaats van 10 bunkers, maar 4 bunkers gebouwd. Namelijk 2 van het type 669, een 134 en een 668.

Op 7 juli 1944 werd de bouwput bezocht door een groep afgevaardigden van de SS die op die bewuste dag een aantal stellingen kwamen inspecteren. Het ging hier om: SS Obergruppenführer und General der Waffen SS Demelhuber, de Kommandeur van het V./SS-Art. Ers.-u.Ausb.-Rgt Hauptsturmführer Schwappacher, Oberst Wachsen, Oberstleutnant von Fritschen, de Führer der Schnellen Abteilung 506 en de Chef van de 1./Schnelle Abteilung 506. Verder was ook de chef van de Bauleitung aanwezig bij de inspectie.

Munitionslager in de Krom Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook