Terug

Widerstandsnest 60H

Baupunkt 181 – De Witte Kerk

Dit Baupunkt omvatte de stelling bij de Witte Kerk. Om te beginnen liep over de gehele boulevard een tankmuur van ongeveer 2 meter 50 hoog. Voor deze muur lag een mijnenveld van een halve kilometer lang. Deze liep van de stelling bij het uitwateringskanaal tot aan die bij de Witte Kerk.

De St. bunkers van deze stelling stonden allemaal aan de zeekant van de muur. De stelling bestond uit 20 werken waaronder 4 met een wand en dakdikte van meer dan 2 meter. De stelling bestond uit 2 delen. Het eerste gedeelte was die aan de zeekant van de muur. Hier waren de 4 bunkers met een dakdikte van meer als 2 meter gesitueerd. Het waren een 501 en een 502 woonbunker, een 667 geschutsbunker en een 681 bunker voor een zwaar machinegeweer. Aan beide gevechtsbunkers was een tobrukje vast gebouwd.

De woonbunkers boden plaats aan zo’n 30 man. De bunkers waren onderling verbonden met gangetjes. Deze leidden naar tobrukjes en opslagplaatsen.

Aan de andere kant van de muur bevond zich het andere gedeelte van de stelling. Dit waren kleine werkjes die onderling met gangen verbonden waren. Vanuit deze gangen liepen er zijgangetjes naar de muur, waar je met een trappetje naar boven kon. Vervolgens waren er houten trappen tegen de muur aan gezet zodat je over de muur kon komen. Dit was gedaan omdat er maar 2 doorgangen waren door de muur aan de boulevard: één vlakbij het noordelijke einde van de muur en één bij het Zeehospitium. Deze doorgangen waren overigens precies smal genoeg om er precies 1 man doorheen te laten gaan.

FLAK Witte Bergen Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook