Terug

Widerstandsnest 237

Noordwijkschen Hoek

Op de plaats waar tegenwoordig het golfterrein zich bevind moest tijdens de oorlog een Widerstandsnest ingericht worden. Deze plek, een buurtschap dat in de volksmond nog steeds de Noordwijkerhoek genoemd wordt, was strategisch gekozen, omdat hier de brug over de Leidsche trekvaart en de Maandagse Wetering gelegen is. Enkele huizen aan de Voorhoutse kant en het Noordwijkse café Schoonzicht moesten in 1943 het veld ruimen ten behoeve van het schootsveld van de stelling. Het café, dat uitgebaat werd door de familie Compier, was toen al geen winstgevend bedrijf meer, omdat de Duitsers de avondklok hadden ingesteld. Nabij de Hoogenwegse molen en aan de andere zijde van de Lageweg, tegenwoordig Van Berckelweg, werden 9 bunkers gebouwd. Het geheel werd omringd door loopgraven met op de hoeken en langs de weg beddingen voor een stukken geschut. De stelling werd bemand door militairen van het 3./Luftwaffe Jäger Regiment 46.

Aan de Leidsche trekvaart werd op het noordelijkste puntje van de stelling een tobruk met tankkoepel geplaatst. Deze had een goed zicht over de vaart en het gebied dat daar aan de overkant lag. Vlak daarnaast stonden 2 bergplaatsen voor munitie en levensmiddelen. Deze waren aan elkaar gebouwd. Een stukje zuidelijk van deze bunkers stond een manschappenverblijf.

Helemaal aan de andere kant, op de zuidelijke punt van de stelling aan de Maandagse Wetering was ook een tobruk met een tankkoepel geplaatst. Deze kon het gebied van de Noordwijksche Hoek en de wetering bestrijken. Noordwestelijk van deze bunker stonden een woonverblijf en een latrinebunker. Ook hadden de Duitsers in de slinger die de Maandagse Wetering maakt een tankgracht gegraven die de Noordwijksche Hoek doorsneed.

Naast de brug over de kruising van de Maandagse Wetering en de Leidse trekvaart stond een woonverblijf met een waterbergplaats eraan vastgebouwd. Ook hier was in de nabije omgeving een latrinebunker neergezet.

Vissen

Een Noordwijker die toentertijd een kleine jongen was vertelde dat zij weleens gingen vissen bij de brug. De vissen gingen natuurlijk mee naar huis, want voedsel was schaars. Een aantal Duitse militairen hadden gezien dat de jongens aan het vissen waren en wierpen een handgranaat in het water. Door de explosie kwamen er veel dode vissen bovendrijven, welke door de soldaten met een bootje uit het water werden gehaald.

Widerstandsnest 245 Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook