Terug

Stützpunkt XXXVI bH

Baupunkt 184

Dit Baupunkt bestond uit drie delen. Geheel noordelijk had je het zuidelijke gedeelte van de radarstelling Gerät Freya. Een stukje zuidelijker lag de commandopost van de Heeres Küsten Artillerie Abteilung 1230, en nog zuidelijker lag de landmachtbatterij Heeres-Küsten-Batterie 5./1230 “Katwijk Alt”. Al met al een behoorlijk uitgebreid Baupunkt. Dit was in de verdediging ook wel terug te vinden.

“Gerät Freya” zuidelijk gedeelte

In het zuidelijke gedeelte van de stelling “Gerät Freya” lagen een aantal munitiedepots, mitrailleursnesten, loopgraven, een opslagruimte en een opstelplaats voor een zoeklicht. Het zoeklicht had een diameter van 150cm. Dit geheel was omgeven door prikkeldraad versperringen.

Commandopost Heeres Küsten Artillerie Abteilung 1230

Vanuit deze commandopost werd onder andere bevel gevoerd over batterie Katwijk-Alt. Batterie Katwijk-Neu was ook een batterij van de Heeres Küsten Artillerie Abteilung 1230. Ook over deze batterij werd dus bevel gevoerd. De commandopost bestond uit een complex van grote en een paar kleine bunkers, onderling met elkaar verbonden door gangen. Het betrof hier een m152 Markostand, een 117 Befehlsstand, 2 woonbunkers van het type 502, een groot wooncomplex met 2 verdiepingen, een tobruk aan zeezijde, een waterbergplaats, een aantal onderkomens en bergplaatsen. Landverdediging had de commandopost niet. Dit werd verzorgd door een 612 die bij “Katwijk-Alt” richting land gericht stond. Ook kon het geschut in de open beddingen daar naar de landkant vuren.

Heeres Küsten Batterie 5./1230 “Katwijk-Alt”

Batterie “Katwijk-Alt” was een grote landmachtbatterij ten zuiden van de commandopost van de Heeres Küsten Artillerie Abteilung 1230. De batterij omvatte ongeveer 50 bunkers, waarvan er 11 Ständig waren, en dus een wand- en dakdikte van meer als 2 meter hadden. Het hart van de batterij was de grote vuurleidingpost van het type 636. Deze lag centraal in het gebied van de batterij. Aan weerszijden van de Leitstand werden 2 grote open beddingen gebouwd gebaseerd op het type L401. Het werkelijke type van deze SK beddingen was “L401 vergrössert”, omdat de originele diameter van de bedding vergroot was naar 11 meter. Deze beddingen waren op allerlei verschillende manieren gecombineerd met 621 woonbunkers en type 607 munitiebunkers. Ook bevonden zich binnen de batterij nog 4 kleine open beddingen, welke in het zuiden van de stelling lagen. Er waren aan de strandzijde 3 geschutsbunkers gebouwd die het strand voor de batterij bestreken. Dit waren 2 bunkers van het type 612, en 1 bunker van het type 667. De 667 en 1 van de 612’s hadden de geschutsopening aan de noordwestzijde en de meest zuidelijke 612 had deze aan de zuidwestzijde. In deze strook langs het strand waren ook verschillende tobruks en kleine observatiepostjes aangebracht. Net als bij de stelling “Gerät Freya”, stond ook hier een zoeklicht opgesteld met diameter 150cm. Deze stond in het zuiden van de stelling bij de kleine open beddingen. Ook stond er tussen de twee meest noordelijke L401 beddingen een FuMO5-radarsysteem opgesteld. Deze hoorde bij de stelling “Gerät Freya”, waar een Würzburg installatie stond. Aan de landzijde waren 2 geschutsbunkers van het type 612 gebouwd. Deze bunkers stonden zo gericht dat zij de hele rand van de batterij aan landzijde besloegen. De meest noordelijke vervulde hier ook een verdedigende functie voor het noordelijker gelegen hoofdkwartier. Voor de rest lagen er verspreid over de batterij nog wat kleine werkjes. Hierbij moet gedacht worden aan bergruimten, een sauna, een wateropslagplaats, wasruimten et cetera.

117 Befehlsstand

De 117 Befehlsstand, die ook deel uitmaakte van de commandopost, was gebouwd achter de eerste duinenrij, omdat deze bunker geen observatieve functie had. Deze bunker werd gebruikt voor ruimtes voor radioapparatuur, officieren en onderofficieren. De bunker zat vastgebouwd aan het grote woongebouw.

Woongebouw

Het grote woongebouw lag aan een loopgraaf die voor de 117 begon. Over de loopgraaf waren bogen gemetseld waar het nodige camouflage materiaal overheen gelegd kon worden.

De geschutsbeddingen

De 4 beddingen van het type L401 vergrössert waren, zoals al eerder gezegd, op verschillende manieren gecombineerd met woonbunkers van het type 621 en munitiebunkers van het type 607. Deze combinaties zorgden voor unieke bunkers. In de beddingen was het hoofdgeschut van de stelling opgesteld. Dit bestond uit 4 stukken 150mm geschut, maar werd later vervangen door drie kanonnen van het kaliber 170mm. Hierdoor kwam dus 1 van de beddingen leeg te staan. Dit geschut stond op wielen en kon via een opening aan de achterzijde van de open bedding naar binnen gereden worden, wat overigens een gigantische klus was. De kanonnen konden ook naar landzijde vuren. Vanuit de bedding waren via trappen en gangen de bunkers te bereiken. De 607 munitiebunkers hadden 2 kamers om munitie in op te slaan. aan beide kanten van de beddingen waren tobruks aangebouwd.

636 Leitstand

De 636 Leitstand was een gestandaardiseerd ontwerp. De vuurleidingpost had 2 observatieniveaus. de eerste was een kijkspleet aan de zeezijde van de bunker. Hier stonden hoekmeters opgesteld. Op het dak was het andere observatieniveau gesitueerd. Hier bevond zich een afstandmeter. Verder waren er in de bunker een rekenruimte, een officiersruimte, een radiokamer, een berichtenkamer, een manschappenruimte en een nabijverdedigingsruimte. De bunker was zo goed en zo kwaad als het ging ingegraven om haar zo min mogelijk op te laten vallen.

M152 Markostand

De M152 Markostand was een van de bunkers voor de bevelvoering. De M in het type van de bunker geeft al aan dat dit een marine ontwerp was. De bunker stond op de eerste duinenrij, zodat er vanuit de luifel van de bunker een goed overzicht was. Deze luifel was overigens het enige gedeelte van de bunker dat te zien was. Aan de landkant was ook niets van de bunker te zien. Er moest via een loopgraaf naar een binnenplaats beneden landniveau gelopen worden om de bunker te kunnen betreden. Ook was de bunker aan de zeekant extra versterkt met een wanddikte van 3 meter. Normaliter werd deze bunker met een wanddikte van 2 meter uitgevoerd. In de bunker waren er naast de reguliere ruimtes een officiersruimte, een ruimte om gegevens te verwerken en een zendruimte. Op de bunker was een speciaal gedeelte gemetseld om een afstandsmeter op te stellen (Raumbild-Entfernungsmesser). Met dit apparaat kon de afstand tot een doel bepaald worden.

502 Doppelgruppenunterstand

De 502’s lagen ook een stuk onder landhoogte omdat gangen en loopgraven verbonden waren met deze bunkers. Deze bunkers boden plaats aan ongeveer 20 man infanterie per stuk.

621 Gruppenunterstand

Binnen dit Stützpunkt werden zes bunkers van dit type geplaatst. Vier daarvan waren gebouwd in combinatie met een geschutsbedding van het type L401 Vergrossert. De bunker bood slaapruimte voor 10 personen.

Stützpunkt XXXIII ML Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook