Terug

Stützpunkt XXXIII M

Baupunkt 172 – Marine Seeziel Batterie Noordwijk

In 1940 werd door de Marine Artillerie Abteilung 201 aangevangen met de bouw van een marinebatterij in de duinen ten noorden van Noordwijk. Deze moest er komen omdat er een gat in de kustverdediging zat, omdat de marinebatterijen voornamelijk georiënteerd waren geweest op het beschermen van de belangrijke havenmonden. Nu er steeds meer commandoacties op de kust werden uitgevoerd, werd het ook belangrijk tussenliggende stranden te beschermen tegen vijandelijke eenheden.

De 5./Marine Artillerie Abteilung 201 was vanuit de Südbatterie in IJmuiden overgekomen naar Noordwijk. Met pijn in het hart hadden ze deze batterij over moeten dragen aan de 4./Marine Artillerie Abteilung 201, die eerder de Nordbatterie bemanden. Toen zij aankwamen in Noordwijk was de levendigheid die de badgasten normaal brachten reeds verdwenen. De winter begon al te vallen en de complete batterij moest nog opgezet worden. Een enorme klus. Ook waren er nog geen degelijke onderkomens voor het batterijpersoneel. Het gebouw van de golfclub moest tijdelijk als onderkomen dienen, alhoewel dit betekende dat het een krappe bedoening werd wanneer en ’s nachts geslapen moest worden. Voor de officieren werd villa “Casa Mare” gevorderd. Vanaf september ’42 zou de batterij hernoemd worden naar 6./Marine Artillerie Abteilung 201 en begin 1944 naar 7./Marine Artillerie Abteilung 201.

De batterij

In de duinen werden vier eenvoudige beddingen gegraven, die vervolgens bezet werden met 15,5cm geschut. Tussen de beddingen werd een dunwandige vuurleidingspost opgetrokken. Hierin werd apparatuur geplaatst om de berekeningen te doen die nodig waren om de kanonnen in de beddingen instructies te geven. Verder waren er kleine bunkertjes gebouwd om voorraden in op te slaan en personeel in te huisvesten. Op 2 december werden de kanonnen ingeschoten en was de batterij gevechtsklaar.

Het was niet onopgemerkt gebleven dat er een nieuwe batterij aan de kust lag, want in het jaar dat volgde werd de batterij geregeld aangevallen door geallieerde vliegtuigen. Mede om deze reden werd op 9 december 1941 de 14e Marine Flak Abteilung 810 in Batterie Noordwijk gestationeerd met in totaal 86 man. Zij zouden de luchtverdediging van de batterij voor hun rekening gaan nemen.

Winterausbauprogramm en Schartenbauprogramm

In het kader van het Winterausbauprogramm werden er 10 Ständige bunkers met een wand en dakdikte van meer dan 2 meter gepland. Uiteindelijk zijn er, mede vanwege uitbreidingen gedaan tijdens het Schartenbauprogramm van oktober 1943, 16 Ständige bunkers gebouwd. Dit waren een leitstand van het type S414, vier S.K. geschutsbunkers voor 15,5cm geschut met daar aan vast 4 maal een combinatie van het type FL243 (Alleen het woongedeelte) en een het type M158 (De munitieopslag) ten behoeve van onderkomens en munitieruimten, twee maal een FL246 munitiebunker, twee 612 geschutsbunkers, twee 671abg630 geschutsbunkers voor 7.5 cm PAK 97/98 (f) en een woonbunker van het type 151.

Verder stonden er nog 70 andere werken in de batterij.

Widerstandsnest 244 Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook