Terug

Hubertusjagd im Kattwyk 1940

Onbekende tradities

Met de komst van de Duitse troepen in mei 1940 werd men geconfronteerd met tradities en gebruiken die voorheen niet bekend waren in Katwijk. Cadeaus onder de boom met kerstmis, Herrentag op Hemelvaartsdag en de jaarlijkse Hubertusjagd. Het fenomeen van de Hubertusjagd is een katholiek gebruik dat tot op de dag vandaag nog steeds plaatsvindt in Duitsland op 3 november, de naamdag van St. Hubertus.

Herkomst

Hubertus was een zoon van de hertog van Aquitanië en leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert, en joeg er achteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht. In Duitsland vond de Hubertusjagd in zijn huidige vorm zijn oorsprong begin 1900.

Hubertusjagd in Katwijk

Op 3 November 1940 vond de eerste Hubertusjagd plaats in Katwijk. Door hier gelegerde officieren en manschappen werd er in het duin op reeën, vossen en konijnen gejaagd. Deze gure regenachtige dag werd afgesloten met het blazen van een zogenaamde Hubertusmesse. Dit in de vorm van een traditioneel muziekstuk dat werd uitgevoerd door de regimentskapel op het strand.

De fusie van Valkenburg en Katwijk Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook