Terug

Het St. Willibrordus College aan de Overrijn

Gelegen aan de Overrijn in Katwijk aan den Rijn vindt men de gebouwen van het voormalige St. Willibrordus College. Deze waren in maart 1929 in handen gekomen van de Orde van de Paters Franciscanen minderbroeders. Het complex waar voorheen het R.K. Gymnasium voor hoger onderwijs, geleid door de Paters Jezuïeten was gevestigd, was aangekocht door de Paters Franciscanen om er een Missiecollege te starten voor de opleiding van Rooms-Katholieke jongemannen tot priester of missionaris.

Voorspoed

Het Missiecollege Katwijk kende als kleine seminarie 6 klassen en was in september 1929 gestart met 63 leerlingen. Het rijke roomse leven beleefde nog steeds gouden tijden en er was een onverwacht grote belangstelling van jongemannen die zich geroepen voelden om uitgezonden te worden en het katholieke geloof wereldwijd te verkondigen. Ondanks de crisis in de jaren dertig liep alles voorspoedig en in 1935 bestond het College uit niet minder dan 95 leerlingen en 11 paters Franciscanen minderbroeders.

Zelfvoorzienend

Het complex kon als een klein dorp gezien worden en was geheel zelfvoorzienend. Na de start als Heerenschool in 1831 waren er vanwege de grote toestroom van leerlingen iedere keer nieuwe gebouwen aan het oorspronkelijke pand toegevoegd. Er was een gebouw van drie verdiepingen met studiezalen, woonruimte voor de leerlingen en paters, een recreatiezaal en een uitgebreide bibliotheek. Op het terrein was er tevens een paardenstal, een voormalig koetshuis, een bakkerij, een centrale keuken en zelfs een eigen gasfabriek aanwezig. Echter het meest imposante gebouw op het terrein van het college was een 30 meter hoge neogotische kapel, ontworpen door Alfred TepeVooraanstaand architect, 1840-1920. Ontwerper van vele neogotische kerken in Nederland., die op 21 juni 1879 in gebruik was genomen.

Ben Ravelli in de periode dat hij het St. Willibrordus College bezocht. B. Ravelli

Les op het college

Één van de studenten op het missiecollege tijdens de oorlogsjaren was Albertus Bernardus Carolus (Ben) Ravelli, de oudste zoon van Evert Ravelli en Jo Dellemijn. Geboren op 30 september 1925 in Rijswijk (ZH), bracht hij zijn jeugd door in Voorburg bij Den Haag.  De jonge Ben voelde de roeping tot missionaris en kwam zodoende in 1938 op 12 jarige leeftijd naar het St. Willibrordus College in Katwijk. Hij zou daar blijven tot zijn 18e levensjaar in 1943. Latijn werd gegeven vanaf het eerste jaar en Grieks vanaf het tweede, beide werden gegeven door meerdere paters. Er zaten 30 jongens in zijn klas en de lessen waren van maandag tot zaterdagmorgen. Zesdaagse lesweken waren heel normaal in die tijd.

Het gezin

In ieder goed katholiek gezin was het gebruikelijk dat een zoon of dochter intrad in een kerkelijke instelling, zo ook in het gezin Ravelli. In de armoede van de jaren ’30 had vader Evert een baan als kantoorbediende bij BPM en was moeder Jo voor haar huwelijk lerares. Het gezin telde in totaal zes kinderen toen moeder Ravelli op 2 januari 1931 op 37 jarige leeftijd kwam te overlijden. Evert Ravelli was echter toch financieel bij machte om zijn zoon Ben in 1938 naar het St. Willibrordus college te laten gaan. Ben koos als kloosternaam Amancius, vernoemd naar de heilige Amancius die in 120 na Chr. als martelaar stierf. Hij had het in de eerste instantie niet makkelijk; vanwege zijn jonge leeftijd kon hij niet goed meekomen en is daardoor in de eerste klas blijven zitten. Twee jaar later zou het oorlog zijn.

Mobilisatie

Op 29 augustus 1939 werd in Nederland de Algemene Mobilisatie afgekondigd. Het Missiecollege werd, zoals meerdere locaties, aangewezen voor inkwartiering van Nederlandse militairen. In het college werd onder andere een eenheid van 200 man 4-RI MC III  ondergebracht. Op last van Overste Buurman werd het vorderingsbewijs getekend door de kwartiermaker A. van Dop. De manschappen werden ondergebracht in drie grote zalen van het college. Tevens werd gebruik gemaakt van de ontvangstzaal, een wachtlokaal en twee lokalen voor de berging van materieel. De speelplaats van het college werd vervolgens gebruikt voor oefeningen en het in-en uit elkaar halen van de SchwarzloseSchwarzlose M.08, een Nederlands machinegeweer ontworpen door Andreas Wilhelm Schwarzlose in 1900. mitrailleurs.

10 Mei 1940

Tijdens de Duitse inval op 10 mei 1940 was Ben Ravelli aanwezig in het missiecollege. Bij de gevechten rondom het College werd op de eerste oorlogsdag de de leraar klassieke talen pater Firmatus Stevens door Nederlandse militairen vanaf de Roskambrug doodgeschoten. De ingekwartierde militairen van 4-RI MC III stonden in de ochtend van de 10e mei in de tuin naar de laagvliegende Duitse JU-52’s te kijken. Toen door de Nederlandse legerleiding de marsorders gegeven werden trokken de eenheden van 4-RI richting in allerijl richting het vliegveld Valkenburg.

Dagindeling

Het College was een grote gemeenschap waarin je je als kind moest handhaven. Men werd niet geacht om om te gaan met leerlingen van een hoger schooljaar en was gedurende de week druk met leren. Het waren intensieve dagen. De leerlingen stonden om half zes op om om zes uur al in de kapel te zijn voor de ochtendmis tot zeven uur. Daarna werd er van zeven uur tot half acht gegeten. Vervolgens snel naar de kamer om op te ruimen en klaar te maken voor de start van de schooldag om acht uur. Na de lunch werd er in de studiezaal huiswerk gemaakt. In het kader van een gezonde geest in een gezond lichaam werd er veel aan sport en spel gedaan. Er was zelfs sprake van een heus hockey team, echter bij gebrek aan echte sticks werden er bij het spel knuppels gebruikt. Het team werd hierdoor al snel ‘de knuppelclub’ genoemd.

Het hockey team ‘de knuppelclub’ met Ben Ravelli staande 2e van links. B. Ravelli

Daar waar den Rijn het duin doorbreekt, en valt in den open zee. Waar eens vond Gods veroveraar, eist Wilbert veilige ree. Aan dezelfde stroom staat onze woon, St. Wilberts eeuwen oude vest.

Wij zijn Franciscus’ jongste vendel, jong maar trouw met een hart vol vuur. Wij wachten waar men ons zal zenden, voor een heilig avontuur. Wij horen het lied dat onze vendrig zong, zo God het wil wij doen eenmaal een sprong.

Twee coupletten uit het lied van het St. Willibrordus College

1929-1963

Geen vetpot

De orde der paters Franciscanen minderbroeders omvatte een strikte naleving van het armoede-ideaal. Voor de leerlingen was het dus geen vetpot. Om vier uur kreeg men een bol uit de bakkerij van het College die belegd werd met wat de leerlingen van thuis meekregen. De was werd thuis gedaan en samen met het broodbeleg om de drie weken opgestuurd naar de leerlingen. Kreeg men niets van huis, dan had je droog brood te eten. Geslapen werd in een grote zaal die ingericht was met zogenaamde chambretten. Dit waren houten hokjes afgesloten door een gordijn met daarin een bed, een plank, een wasteil en kledingkast. Eens in de drie maanden hadden de leerlingen vakantie en mochten gedurende deze periode naar huis.

Vertier

Iedere dinsdagmiddag werd er ruim twee uur gewandeld. Onder leiding van de paters ging dan de hele klas richting Katwijk aan Zee en dan dikwijls naar het strand. Men liep dan over de oude Roversbrug, langs de kalkovens aan de oude Rijn naar de sluizen bij het uitwateringskanaal. Contact met de lokale bevolking was echter minimaal. De meeste vrije tijd werd doorgebracht in de recreatieruimte, de bibliotheek en buiten op de koer, dit was een grote binnenplaats voor sport en spel. Het College beschikte over twee aparte koers, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Ook mochten de leerlingen gebruik maken van het veld van voetbal vereniging K.R.V. dit lag in het Heerenschool bos achter het missiecollege.

Leerlingen van het St. Willibrordus College tijdens een uitstapje naar het Katwijkse strand. B. Ravelli

Jurist

Ben Ravelli

Ben Ravelli Katwijk in Oorlog

Ben Ravelli is in 1943 uiteindelijk als één van laatste leerlingen in het Missiecollege St. Willibrord gebleven. Met een groep van twintig jongens hebben ze geholpen om puin te ruim na het Engelse bombardement op het College. Van zijn roeping en droom om als priester of missionaris naar verre landen als China en Brazilië te reizen is weinig terechtgekomen. Hij is uiteindelijk jurist van beroep geworden, getrouwd en met zijn gezin in het Utrechtse Bilthoven gaan wonen. Het missiecollege heeft in zijn Katwijkse hoedanigheid nog tot 23 juni 1963 bestaan. Albertus Bernardus Carolus Ravelli, leerling aan het Missiecollege St. Willibrordus van 1938 tot 1943 is op 14 februari 2019 op 93 jarige leeftijd overleden.

De bevrijders in Rijnsburg Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook