Terug

Een noodlottig ongeval in de duisternis

Het is donderdag 6 Februari 1941 en een begrafenisstoet uit Leiden is zojuist gearriveerd op het kloosterkerkhof in Katwijk aan den Rijn.  Onder grote belangstelling wordt de stoet opgewacht door de paters en studenten van het college. Evenals pastoor C.J. Hesp, de kapelaans en het voltallige kerkbestuur van de RK parochie H Joannes de Doper.

Het bidprentje voor Pater Gregorius van Heusden. E. Wolthaus

Afscheid

Het is bitter koud, en in Friesland is op deze ijzige dag de zevende Elfstedentocht in volle gang. De mensen die zich bij het Missie college verzameld hebben zijn daar om afscheid te nemen van pater Gregorius van Heusden. Eerder die dag heeft er een herdenkingsdienst voor hem plaatsgevonden in de Parochiekerk Hartebrug in Leiden. Uit het hele land waren er RK hoogwaardigheidsbekleders, familie en bekenden naar Katwijk aan den Rijn afgereisd om de plechtigheden bij te wonen.

Vermist

De vermissing van pater Gregorius van Heusden had de gemoederen ruim zeven weken bezig gehouden. Op 19 December 1940 meldden diverse landelijke kranten dat Van Heusden, sinds twee jaar verbonden als kapelaan aan de Hartebrugkerk te Leiden, na een huisbezoek op 18 December niet terug was gekeerd naar de pastorie aan de Haarlemmerstraat. Hij was de avond in kwestie op bezoek geweest bij een zieke parochiaan aan de Haarlemmertrekvaart. Toen zijn afwezigheid s’avonds laat werd opgemerkt vreesde men voor een ongeluk en sloeg alarm.  Men vermoedde dat Van Heusden in het donker te water was geraakt, zodat er de volgende morgen in alle vroegte begonnen werd met dreggen naar zijn lichaam. Echter om 13:00 die dag had dit nog geen enkel resultaat opgeleverd.

Jeugdwerk

Pater Gregorius van Heusden werd geboren op 5 April 1885 in Maastricht en trad in 1905 in het klooster in Wychen. Aldaar werd hij in 1912 tot priester gewijd. Hij was van 1912 tot 1921 leraar in Venray en studeerde daarna drie jaar in Delft waar hij zijn akte wiskunde M.O. haalde. Hiermee werd hij leraar en prefect bij de paters in Weert. In 1934 werd hij met de zielzorg belast in Ammerzoden en twee jaar later tewerkgesteld in de RK parochie Leiden waar hij belast was met het jeugdwerk.

Einde aan de onzekerheid

Zeven lange weken gingen voorbij toen op 3 Februari 1941 het stoffelijk overschot van de 55 jarige Van Heusden uit de Haarlemmertrekvaart werd opgehaald. Het vermoeden van de toedracht werd bevestigd en men kon de familie uitsluitsel geven. Jean van Heusden plaatste namens de familie in de Limburger Koerier een kennisgeving van het overlijden. Voorbereidingen werden getroffen voor de begrafenis en er werd besloten dat Van Heusden zijn laatste rustplaats zou vinden op het kloosterkerhof van het Missie college in Katwijk aan den Rijn. Op maandag 10 februari werd er tenslotte een plechtige requiemmis opgedragen aan zijn nagedachtenis in de paters franciscanen kloosterkerk H. Bonaventura te Maastricht.

Het graf van Gregorius van Heusden is inmiddels geruimd, zijn naam is nog terug te vinden op een plaquette.

Het graf van Gregorius van Heusden is inmiddels geruimd, zijn naam is nog terug te vinden op een plaquette. E. Wolthaus

Jan van der Meij Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook