Terug

Stützpunkt XXXVIII ML

Baupunkt 170

Samen met Baupunkt 171 vormde dit Baupunkt het Noordelijk landfront. Baupunkt 170 bestaat voornamelijk uit een grote tankgracht. Ook was er een bunker van het type 655 gebouwd binnen dit Baupunkt.

Baupunkt 171

Vanaf de zeekant begon hier de noordelijke tankmuur. Baupunkt 170 en 171 waren dan ook onderdeel van het Noordelijk Landfront. Het Noordelijk Landfront bestond vooral uit tankversperringen, met hier en daar een bunkertje.

De muur ging op een gegeven moment over in een versperring met asperges. Dat is een versperring van betonblokken met daarin bielzen gegoten. Deze versperring was op sommige plekken wel 3 rijen dik. Ook was er een woonbunker van het type 502 gesitueerd binnen dit Baupunkt. Helaas is deze gesloopt.

Stützpunkt XXXVa H Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook