Terug

Stützpunkt XXXIII ML

Baupunkt 182

Dit Baupunkt was gesitueerd aan de Noordwijkse boulevard. Hier stond een geschutsbunker van het type 667, met een kanon dat het strand flankeerde.

Naast deze geschutsbunker bestond de verdediging binnen deze locatie uit zestien vlammenwerpers. Deze vlammenwerpers konden vanuit vier punten bediend worden. In de 667 bevond zich één van deze zogenaamde “Zündstellen”. Door middel van een Glühzündapparat konden drie vlammenwerpers vanaf deze locatie bediend worden. Aan de landzijde van de stelling bevonden zich negen van de zestien vlammenwerpers. 6 hiervan konden vanuit een mitrailleurbunker bediend worden en drie vanuit een tobruk. Aan de noordwestelijke zijde van de stelling bevond zich een mitrailleursnest van waaruit vier vlammenwerpers geactiveerd konden worden.

Verder was de gehele stelling omgeven door prikkeldraadversperringen.

Oostelijke Flakbatterij Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook