Terug

De huizensloop in het kustgebied

Nadat in 1942 het kustgebied van Katwijk tot Sperrgebiet was verklaard, werd op 14 december 1942 begonnen met het bouwen van de verdedigingswerken. Op dezelfde dag wordt ook de kerktoren van de Oude Kerk op de boulevard tot kerkdakhoogte verwijdert. Dit werd gedaan omdat de toren als oriëntatiepunt zou kunnen dienen voor vijandelijke vliegtuigen en schepen. Het originele plan beschreef een afbraak van de toren tot op huisdakhoogte maar gelukkig is dat weten te voorkomen. Firma P. van Duyvenbode had deze opdracht gekregen.

In juni 1943 komt het bericht dat er langs de kust een strook van 150 meter gesloopt moet worden. Een groot aantal van deze ongeveer 450 huizen stonden al leeg na de eerste evacuatie, maar vrijwel de helft werd nog steeds bewoond. Ook deze bewoners moesten dus geëvacueerd worden.

De 1e sloopperiode

Militair van de Luftwaffe op de Boulevard tijdens te afbraak. D. Hoek

De afbraak begint op 18 augustus met als “Aussenstellenleiter” M. Pieters. Een Aussenstellenleiter was een opzichter. Deze werd aangesteld door de gemeente. Ook moest natuurlijk de waarde van alle kavels bepaald worden. Hiervoor werden een aantal experts ingehuurd. Na de oorlog werd verklaart dat deze taxaties bedoeld waren om een goede schadevergoeding aan de evacués te bezorgen. De drie aannemers die deze klus in handen namen, streken voor hun werk fl. 600.000,- op. De sloop werd in december 1943 gestaakt. Toen was één derde van het te ruimen gebied al gesloopt.

De 2e sloopperiode

Op 16 mei 1944 werd de sloop weer hervat. Vlak na de invasie in Normandië, wordt er bevel gegeven dat het gehele gebied voor 26 augustus gesloopt moet zijn. Dit gebeurde ook. De kuststrook veranderde in een kaal stuk land met alleen de vuurtoren en de kerk als bebouwing. In juli 1944 wordt het afbraakgebied tot verboden gebied verklaard. In een brief van de Ortskommandant aan de burgemeester staat:

Wer sich verbotswidrig im Sperrgebiet aufhält muss mit schärfsten bestrafung rechnen. Die posten und Streifen sind angewiesen, alle Zivilisten, die sich nach 19 Uhr im Sperrgebiet befinden, auch unter Anwendung von Waffengewalt, festzunehmen.

Deze uitbreiding van het Sperrgebiet had tot gevolg dat de slopers het gebied alleen nog konden betreden via de ingangen van het Sperrgebiet aan de Secr. Varkevisserstraat en het Waaigat. Voor deze tweede sloop rekenen de aannemers rond de fl. 450.000,-.

Katwijk en de Atlantikwall Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook