Terug

Widerstandsnest 63HL

Baupunkt 191

Aan de zeezijde van het zuidelijk landfront bevond zich Widerstandsnest 63HL. Dit was het zuidelijkste Widerstandsnest aan de kust dat bij Stützpunkt Gruppe Katwijk hoorde. De zuidzijde van de stelling was gebarricadeerd met asperges en drakentanden. Er stond hier een 5cm KwK opgesteld. Waarschijnlijk was hier ook een stuk 8,8cm PAK geplaatst. Dit kunnen we voorzichtig concluderen uit vondsten die rondom de stelling gedaan zijn.

De stelling werd bemand door de 7e en 8e Komp. 31 Jäger Regiment van het 16e Luftwaffe Feld Division. In totaal was hier 23 man gelegerd, waarvan er 4 onderofficier waren.

Luchtfoto van Widerstandsnest 63HL. De pantsermuur verloopt hier in een drakentandversperring langs de stelling.

Luchtfoto van Widerstandsnest 63HL. De pantsermuur verloopt hier in een drakentandversperring langs de stelling. WUR

Woonschuilplaatsen

Binnen de stelling liggen een zevental woonschuilplaatsen om de troepen in te herbergen. Sommige zijn in een verbazend goede staat. In de manschappenverblijven zijn nog een aantal wandschilderingen te vinden.

Opschrift in een woonschuilplaats: "Wir kommen zurück für neue Kriege gegen Stalin."

Opschrift in een woonschuilplaats: “Wir kommen zurück für neue Kriege gegen Stalin.” D. Hoek

Op een hoog duin aan de noordzijde van de stelling was een woonschuilplaats geplaatst. Deze is aangesloten op een gangetje dat aan één zijde leidde naar een soort observatiepost, en aan de andere zijde naar een gevechtsopstelling in de vorm van een tobruk. Deze observatiepost was een kamer met aan voor en zijkanten een raam. Zo was er naar alle kanten die verdedigd moesten worden een goed uitzicht.

Aan de zeezijde in het midden van de stelling was een soortgelijke opstelling aanwezig. Een grote woonschuilplaats, aangesloten op een gangenstelsel met daaraan een munitiebergplaats en een tobruk die uitkeek over zee. De gang is door de tand des tijds dermate aangetast dat deze op diverse plaatsen is ingestort.

De overige woonschuilplaatsen liggen her en der verspreid door de stelling.

Badhuis

Binnen het Widerstandsnest was natuurlijk ook een badhuis gesitueerd. Het was een enkel badhuis. Dat betekent dat er maar aan één kant een wasgelegenheid zat. Er waren ook variaties op deze bunker met aan weerszijden een wasgelegenheid.

In de wasruimte van het badhuis in Wn. 63HL.

In de wasruimte van het badhuis in Wn. 63HL. D. Hoek

Stützpunkt XXXVI H Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook