Terug

Berghstichting – Widerstandsnest 247

Baupunkt 177 – Batt. Gef. Std. Rijnsoever

Dit baupunkt bevond zich op het terrein van de Willem van den Berghstichting te Noordwijk. Binnen deze stelling waren 23 werken gebouwd waaronder 4 bunkers met een wand en dakdikte van 2 meter.

Dit waren de volgende bunkers: 2 woonbunkers van het type 621 en 622, een munitiebunker van het type 607 en een veldhospitaal van het type 118a. Dit veldhospitaal is in maart 2007 helaas gesloopt. De bunker had een operatieruimte, 2 ziekenruimtes, een ruimte voor de verpleging en een ruimte voor de verplegend officier. De andere bunkertjes waren gemetselde werkjes. Over het gehele terrein liepen loopgraven.

Het terrein van de Berghstichting in september 1944. De loopgraven rondom het hele terrein zijn goed te onderscheiden.

Het terrein van de Berghstichting in september 1944. De loopgraven rondom het hele terrein zijn goed te onderscheiden. WUR

Vanuit de gebouwen van de Willem van de Bergh stichting werd gedurende een periode van de oorlog bevel gevoerd over de 3. Festung Stamm Compagnie LXXXVIII en over Infanterie Bataljon 787, wat een Turkomaanse eenheid was. Ook is hier de 14. Schiff Stamm Abteilung gestationeerd geweest. Op 29 januari 1944 maakt het Kriegstagebuch melding dat de 12. Komp. Jäger Regiment 31 aanwezig is op de Van den Berghstichting.

Stützpunkt XXXVI H Volgende verhaal

Wil je bijdragen aan dit verhaal?

U kunt ons helpen door dit verhaal aan te vullen en waar nodig te corrigeren!

Heeft u nog materiaal dat wij kunnen gebruiken om dit verhaal nog beter te maken? Neem dan contact met ons op, zodat we onze website zo compleet mogelijk kunnen houden.

E-mail mail Facebook